Nabídka

  • zaměřování skutečného stavu objektů (půdorysy, řezy, pohledy)
  • zaměření ploch objektů pro Prohlášení vlastníka
  • mapové podklady dle potřeb zadavatele, možno i se zákresem inž.sítí a vložením katastrální mapy
  • vytyčování staveb
  • geodetický servis při stavbě RD
  • práce v Katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování hranic atd.)

 

Konkrétní cenovou nabídku vám po zaslání podkladů rádi zpracujeme Smile.

Nejsme plátci DPH.