Reference

 

Zaměření historického domu v centru Českých Budějovic  
Zaměření části statku Nový Dvůr, Hluboká u Borovan  
Maso Planá, zaměření skut. stavu obj., map. podklad, geometrické plány  
Masna Studená , DTTO    
Úchozí u Besednice, DTTO  
OD Bety, Týn n/V, DTTO  
Valtínov-škola, zaměření skut.stavu obj., map.podklad  
OC Čtyři Dvory, Č.Budějovice, zaměření skut.stavu obj.